9 tháng của năm 2019, Châu Phú thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 6 chỉ tiêu

01/11/2019 - 15:22
  • Giọng nam miền bắc
  • Giọng nữ miền bắc
  • Giọng nam miền nam
  • Giọng nữ miền nam

 - Sáng 1-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, khoá XI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm.

A A

Theo báo cáo của UBND huyện, 9 tháng của năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Châu Phú tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Theo đó, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, gồm: sản lượng lương thực, giá trị sản xuất đất nông nghiệp/ha, tốc độ tăng dân số bình quân/năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy định dưỡng, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh...

Trong các tháng còn lại của năm 2019, Châu Phú sẽ tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các dự án nuôi trồng thủy sản, chuỗi cá tra 3 cấp và các mô hình liên kết sản xuất. Hoàn thành mục tiêu đưa xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn nông thôn mới và xã Bình Thủy thực hiện tốt các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đẩy mạnh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3%, hộ cận nghèo giảm 1%...

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe thông tin một số điểm lưu ý về Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện...

MỸ LINH