An Giang bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong quân đội

13/06/2024 - 08:31

 - Từ ngày 12 đến 14/6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là khóa thứ 6 trong năm 2024.

Gần 70 học viên có cấp bậc quân hàm trung tá, thiếu tá thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang được nghiên cứu 9 chuyên đề về quốc phòng, an ninh theo chương trình quy định: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh; các trạng thái về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng…

Lớp bồi dưỡng giúp các quân nhân nắm chắc hơn về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố tăng cường quốc phòng và an ninh; những vấn đề cơ bản về khu vực phòng thủ; về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và của tỉnh An Giang trong tình hình mới. Từ đó, làm cơ sở để quân nhân vận dụng thực hiện theo cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện.

G.K