An Giang: Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

17/11/2021 - 06:41

 - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động chăm lo người nghèo, với các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống...

A A

Doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mặt trận các cấp. Vì vậy, những năm qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, phương tiện sản xuất, tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo.

Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp người nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, tiêu biểu, như: phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tổ cất nhà Đại đoàn kết, tổ cất nhà Tình thương, khu dân cư Đại đoàn kết, hội Mái ấm tình thương, mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Chuyến xe 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Quán cơm 0 đồng”, “Quầy hàng 0 đồng”… Ngoài ra, các phong trào sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã triển khai sâu rộng và hiệu quả trong toàn tỉnh. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Quỹ Vì người nghèo tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 196 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa trên 1.500 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học tập cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo, gia đình khó khăn, học sinh, sinh viên hiếu học và thực hiện nhiều hoạt động, chương trình an sinh xã hội…

Trước tình hình bùng phát dịch bệnh COVID-19, UBMTTQVN tỉnh phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã tiếp nhận trên 40,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch. Qua đó, UBMTTQVN tỉnh chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp UBND tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các đồn biên phòng, chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới; các khu cách ly tập trung; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Với truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh, đặc biệt là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 được tổ chức từ ngày 17-10 đến ngày 18-11, được UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn tỉnh, với các nội dung trọng tâm, phong phú, nhằm tạo các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tích cực vận động nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp để góp phần cùng Đảng, nhà nước thực hiện tốt việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo về nhà ở, vốn sản xuất, khám, chữa bệnh. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, các địa phương chủ động, tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và vận động “Cây mùa xuân” Tết Nhâm Dần 2022 phù hợp. Trong đó, tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo gắn với ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID- 19.

Qua đó, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo; tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, nhất là những người nghèo bị ảnh hưởng, tác động bởi thiên tai, dịch bệnh COVID-19.

 

TRUNG HIẾU