An Giang có 2 món ăn vào Top 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

30/09/2023 - 21:12

 - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam giai đoạn I - 2022, thuộc Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022 - 2024”.

Bánh bò thốt nốt Mỹ Đức Thủy Tiên (Ảnh: Trọng Tín)

Gà đốt lá chúc

Giai đoạn I, đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực được gửi đến từ 60/63 tỉnh, thành. Qua đó, đã lựa chọn được 121 món ẩm thực tiêu biểu, trong đó, tỉnh An Giang có 2 món ẩm thực, gồm: Bánh bò thốt nốt Mỹ Đức Thủy Tiên và gà đốt lá chúc.

Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022 – 2024” được triển khai nhằm tìm kiếm, sưu tầm, tôn tạo, phát triển di sản và tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, xây dựng “Tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam”.

 Đồng thời, tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đó thành “Bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam” và “Bảo tàng trực tuyến ẩm thực Việt Nam”, đưa Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới, qua đó đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt.

P.V