An Giang đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, di chuyển nội địa, quét mã vào/ra

24/11/2021 - 15:37

 - Ngày 23-11, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải ký Công văn 1350/STTTT-CNTT-BCVT về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, di chuyển nội địa, quét mã vào/ra.

A A

Cài đặt và sử dụng PC-COVID để thực hiện khai báo y tế, quét mã khi ra/vào các địa điểm công cộng

Để thống nhất triển khai duy nhất ứng dụng PC-COVID trên toàn tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền ứng dụng PC-COVID, quét mã QR.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp hướng dẫn và yêu cầu tất cả công chức, người lao động, người dân có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng PC-COVID để thực hiện khai báo y tế, quét mã khi ra/vào các địa điểm công cộng và các chức năng khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông qua số điện thoại: 0296.3500.666 hoặc 0296.3606.606 để hỗ trợ khi cần thiết.

Tin ,ảnh: HẠNH CHÂU