An Giang được Thủ tướng Chính phủ phân bổ 3.362,280 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

30/08/2021 - 22:04

 - Chiều 30-8, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly đã ký Công văn 2119/SLĐTBXH-BTXH hướng dẫn thực hiện hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

A A

Theo đó, An Giang được Thủ tướng Chính phủ xuất phân bổ 3.362,280 tấn gạo để hỗ trợ cho 224.152 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể: TP. Long Xuyên 222,390 tấn, TP. Châu Đốc 82,470 tấn, huyện An Phú 403,890 tấn, TX. Tân Châu 372,840 tấn, huyện Phú Tân 318,165 tấn, huyện Châu Phú 394,155 tấn, huyện Tịnh Biên 195,510 tấn, huyện Tri Tôn 412,725 tấn, huyện Châu Thành 288,405 tấn, huyện Chợ Mới 358,785 tấn và huyện Thoại Sơn 312,945 tấn.

Đối tượng hỗ trợ là người dân thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cư trú hợp pháp và hiện đang có tại địa phương. Trong đó, ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi...

Định mức hỗ trợ 15 kg gạo/người (nếu đang hưởng cùng lúc nhiều chính sách chỉ nhận được 1 suất).

HẠNH CHÂU