An Giang: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, đúng đối tượng

29/05/2020 - 04:28

 - Với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

A A

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với gói hỗ trợ có kinh phí hơn 62.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ thể hiện tính nhân văn của Đảng, vai trò của nhà nước trong việc quan tâm chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là những người dân đang gặp khó khăn.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng là khoản ngân sách không nhỏ, chưa từng có tiền lệ và mang tính cấp bách dành cho người dân và doanh nghiệp, giúp chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn do những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần đó, gần 1 tháng nay, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai và bắt đầu thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng an sinh xã hội được thụ hưởng chính sách trong đợt 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trao quà hỗ trợ giúp người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho lãnh đạo các địa phương

Cụ thể, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 25-5-2020, toàn tỉnh  An Giang đã thực hiện hỗ trợ cho 151.204/230.314 người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội (đạt 65,65%) với tổng kinh phí trên 166,2 tỷ đồng. Trong đó đã chi hỗ trợ cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 6.147/6.345 người (đạt 96,88%), đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 64.850/73.361 đối tượng (đạt 88,4%), nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia là 79.038/150.608 người (đạt 52,5%). Việc chi hỗ trợ do cán bộ xã hoặc bưu điện thực hiện tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương và từng nhóm đối tượng.

Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong đợt tiếp theo cho các đối tượng còn lại theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, triển khai nhanh chế độ hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1000/QĐ-UBND của UBND tỉnh đến người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, chống gian lận và bỏ sót đối tượng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ rà soát các đối tượng được nhận hỗ trợ. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách, dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt và nhanh chóng chi hỗ trợ cho các đối tượng còn lại.

UBMTTQVN các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, trùng lắp đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Qua đó, phát huy ý nghĩa nhân văn cao cả trong việc động viên nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tích cực tham gia lao động sản xuất, khôi phục đời sống trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp.

TRỌNG TÍN