An Giang hoàn thành hỗ trợ đợt 1 các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42

05/06/2020 - 19:16

 - Chiều 5-6, Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang Bùi Công Bằng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tỉnh An Giang đã hoàn thành việc chi trả cho 3 nhóm đối tượng đợt 1.

A A

Cụ thể, 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số 226.333 người được nhận chi trả, đạt tỷ lệ 98,27%, tổng kinh phí hỗ trợ 228 tỷ 468 triệu đồng. Trong đó, người có công đạt 99,34 %; đối tượng bảo trợ xã hội đạt 99,21%; nhân khẩu hộ nghèo và cận nghèo đạt gần 98%.

Qua khảo sát, toàn tỉnh An Giang có 230.314 đối tượng được hưởng hỗ trợ, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 232 tỷ 515 triệu đồng. Các ban, ngành, địa phương trong tỉnh đang khẩn trương để thực hiện rà soát, cập nhật, thẩm định theo quy định các đối tượng còn lại, gồm: người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Riêng với người bán vé số dạo, theo kết quả rà soát, báo cáo của huyện thì có 11.500 người lao động tự do thuộc người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện hỗ trợ. Địa phương đang tổng hợp niêm yết danh sách để gửi về tỉnh trước ngày 12-6 để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo quy định.

MỸ HẠNH