An Giang kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh và nhân viên y tế tham gia chống dịch

25/06/2021 - 15:57

 - Chiều 25-6, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Công văn số 1738-SYT-NVY về việc kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh và nhân viên y tế tham gia chống dịch.

A A

Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm cho cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và cộng đồng, Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thật chặt chẽ việc sàng lọc, chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng vào bệnh viện. Áp dụng nguyên tắc “5K” đối với tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người nhà nuôi bệnh trong khuôn viên bệnh viện. Tổ chức các khu vực, ca làm việc hợp lý, hoạt động độc lập, giảm thiểu tối  đa nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với nhau trong các ca làm việc, giữa các ca với nhau và hạn chế tối đa việc di chuyển của nhân viên y tế giữa các khoa, phòng.

Đồng thời, áp dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến, làm việc trực tuyến phù hợp với khối hành chính; bảo đảm thông thoáng và trao đổi khí tối đa trong phòng bệnh, phòng khám, phòng làm việc và tất cả các không gian kín khác. Tăng cường các biện pháp thông khí tự nhiên và cơ học. Bố trí buồng cách ly tạm thời, vùng đệm tại tất cả các khoa lâm sàng để cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2, người về từ vùng dịch hay với người bệnh mới vào điều trị nội trú có yếu tố nguy cơ trong quá trình điều trị. Nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện hay ngoài cộng đồng phải thực hành mặc trang phục phòng hộ và quy trình kỹ thuật đúng theo quy định.

Đối với nhân viên y tế, trong quá trình làm việc, cũng như trong sinh hoạt tại cộng đồng luôn ý thức được “bệnh viện là thành trì cuối cùng” trong phòng, chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân, thân nhân, đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng. Khi có biểu hiện sốt ho, đau họng, tiếp xúc người nghi nhiễm, đi từ vùng dịch về hoặc các dấu hiệu nguy cơ khác liên hệ khám ngay theo quy định. Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với tất cả nhân viên y tế trong bệnh viện hay tham gia chống dịch COVID-19 trong cộng đồng theo hướng dẫn tại Phụ lục 12 của Quyết định số 5188-QĐ-BYT, từ đó có hướng quản lý sức khỏe nhân viên y tế phù hợp theo quy định Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới.

Cung cấp đủ, đạt tiêu chuẩn phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, nhất là khi trực tiếp khám, chăm sóc, thực hiện các thủ thuật trên người bệnh tạo khí dung nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2. Giao bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, kiểm soát lây nhiễm SAS-CoV-2 của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà trong toàn bệnh viện. Cập nhập và triển khai thực hiện các kịch bản ứng phó trong kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 của bệnh viện khi có tình huống phát hiện chủ động hay thụ động người nghi mắc COVID-19, F1, F2, người về từ địa phương có dịch... khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

HẠNH CHÂU