An Giang nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ mới

20/09/2021 - 06:20

 - Để nhiệm kỳ 2021-2026 được hiệu quả, hoạt động của HĐND tỉnh An Giang sẽ tiếp tục được nâng chất, có nhiều đóng góp tích cực, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội (KTXH), tài chính ngân sách của tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

A A

Đại biểu Quốc hội, HĐND lắng nghe ý kiến bà con cử tri, thực hiện tốt quyền dân cử. Ảnh: H.C

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND tỉnh (khóa X) đúng theo quy định của pháp luật. Nội dung và chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu đề ra, được sự ủng hộ, đồng thuận và đánh giá cao của cử tri.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang (khóa X) bầu ra bộ máy lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân tòa án tỉnh. Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện giãn cách, giải quyết công việc đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh; thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Đồng thời nghe công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (khóa X); công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 3 (cũng bằng hình thức trực tuyến) thông qua 15 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2021; các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng yếu thế trong xã hội và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ngày 14-9, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 này.

Theo đó, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 3 đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác thẩm tra của các ban HĐND đảm bảo chất lượng, chú trọng cơ sở pháp lý, nội dung và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế địa phương. Công tác xây dựng, ban hành văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Việc ứng dụng phần mềm “kỳ họp không giấy” mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đại biểu HĐND tỉnh và khách mời truy cập nhanh chóng, tiện lợi, hạn chế số lượng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, thời gian. Nhìn chung, kỳ họp thứ 3 được tổ chức thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, các tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh phục vụ họp tổ, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh chưa đảm bảo yêu cầu. Vẫn còn tình trạng xin rút, điều chỉnh, bổ sung nội dung nhiều lần. Việc tham mưu của một số sở, ban, ngành tỉnh (trong chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 3) chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, nội dung cần thiết phải ban hành nghị quyết tại kỳ họp...

KhiQua đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần đảm bảo thời gian gửi các tờ trình để phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, cần rà soát kỹ nội dung dự kiến trình HĐND tại các kỳ họp đảm bảo về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải ban hành và tuân thủ quy định pháp luật. Bộ phận phục vụ kỹ thuật tại các điểm cầu cần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Một điểm nhấn trong thời điểm đầu nhiệm kỳ của HĐND tỉnh là xúc tiến khẩn trương việc sưu tầm, xây dựng bản dự thảo kỷ yếu hoạt động của HĐND tỉnh qua các thời kỳ (từ khóa I đến X). Hiện nay, công đoạn tập hợp, chỉnh lý nội dung cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết bày tỏ: “Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận công sức, đánh giá cao việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh các vị đại biểu, bài viết hoạt động HĐND tỉnh qua các thời kỳ để xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo kỷ yếu, góp phần giúp đại biểu, cử tri và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh trong phát triển KTXH tỉnh nhà. Thời gian tới, đề nghị Ban Biên tập tập trung rà soát để hoàn chỉnh dự thảo, tiến tới in ấn và phát hành theo kế hoạch".

Để nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ mới, tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy vào cuối tháng 8-2021, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan quy trình, thủ tục thực hiện quy hoạch chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện; tờ trình gửi về các ban HĐND tỉnh thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Tỉnh ủy cũng gửi gắm đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh: khi tiếp xúc với cử tri, cần chuyển tải đến bà con những chủ trương của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, để nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chung sức, nâng cao ý thức tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Những khó khăn, vướng mắc được nêu ra, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm trước cử tri, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

HẠNH CHÂU - GIA KHÁNH