An Giang nỗ lực tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm

29/08/2022 - 04:47

 - Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác BHXH và BHYT của tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt các chỉ tiêu.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh An Giang, công tác này tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Phát huy được tính đa dạng, sáng tạo với nhiều hình thức mới của truyền thông, lan tỏa sâu rộng tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong nhân dân, góp phần thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tăng trưởng so thời điểm cuối năm 2021; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được kiểm soát, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao quý II/2022.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn thông tin: “6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 135.000 người tham gia BHXH, đạt 82,8% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (trong đó 16.351 người tham gia BHXH tự nguyện). Có 1.654.180 người tham gia BHYT, đạt 93,4% chỉ tiêu, chiếm 86,5% dân số. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 22,8% (4.825 người), số người tham gia BHYT giảm 5,9% (103.766 người) so cuối năm 2021. Đặc biệt, 7.591 người dừng đóng BHXH tự nguyện do nhiều nguyên nhân; 7/11 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thấp hơn bình quân chung (39,6%). Bên cạnh đó, việc phát triển người tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn, số người dừng tham gia BHYT và tỷ lệ bao phủ trên dân số giảm sâu”.

Tặng ống heo tiết kiệm tham gia bảo hiểm cho người dân

Thực tế cho thấy, hơn 77.000 người không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT. Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tái tham gia BHYT, dẫn đến nguy cơ gặp khó khăn khi ốm đau, bệnh tật, không còn được chi trả bởi chính sách BHYT. Một số xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chưa duy trì được tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Còn 13.365 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 chưa được cấp thẻ BHYT; học sinh, sinh viên tham gia BHYT giảm...

Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh An Giang phải vận động thêm 116.013 người tham gia BHYT, 24.994 người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt chỉ tiêu. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới Văng Anh Trung cho biết: “Là địa bàn có dân số đông nhất tỉnh (trên 308.000 người), đến ngày 30/6, toàn huyện có 9.982 người tham gia BHXH; 268.801 người tham gia BHYT, chiếm 87% dân số. Huyện cần phát triển thêm 1.972 người tham gia BHXH tự nguyện, 11.591 người tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu năm 2022. Ngoài duy trì mô hình hay, cách làm hiệu quả thời gian qua (triển khai đồng loạt “Gian hàng an sinh”, Văn phòng BHXH lưu động, ống heo tiết kiệm tham gia BHYT...), địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm”.

Thời gian qua, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã huy động sự vào cuộc của trưởng khóm, ấp trong mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Vai trò trưởng khóm, ấp được phát huy trong công tác rà soát, nắm rõ địa chỉ người tham gia và chưa tham gia BHYT, BHXH. Bên cạnh đó, phân công thành viên phụ trách địa bàn và áp dụng mô hình cộng tác viên dân số phụ trách vận động phát triển BHYT, BHXH. 17/17 đại lý ký kết với các tổ chức dịch vụ thu, nhằm triển khai kịp thời, không để chậm trễ cho người đáo hạn và mua mới. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,1% dân số, phát triển mới 1.826 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu BHXH, BHYT thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các cấp, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; củng cố, kiện toàn và thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã; phấn đấu toàn tỉnh đến cuối tháng 8/2022 đạt 100% xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến chủ sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân, nhằm tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại 20 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi) giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn đến năm 2030 để UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X.

Có giải pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng quỹ BHXH, BHYT; xử lý nghiêm đơn vị cố tình trốn đóng, chiếm dụng, nợ quỹ bảo hiểm dây dưa kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; thực hiện các quy trình thủ tục thu, giải quyết hưởng chế độ BHXH, khám, chữa bệnh BHYT gây cản trở, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm…

HẠNH CHÂU