An Giang phòng, chống dịch bệnh thành công cũng là nền tảng để chuẩn bị tốt công tác đại hội

23/03/2020 - 17:20

 - Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiểm tra, đánh giá kết quả bước đầu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

A A

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, An Giang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, năm 2020 là năm bứt phá nhưng lại xảy ra dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng, đề nghị tỉnh có đánh giá toàn diện để báo cáo Bộ Chính trị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tập trung rà soát, sàng lọc nhân sự cấp ủy, đảm bảo nhân tố mới phải có đức, tài, uy tín. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; đoàn kết thống nhất để giải quyết tốt các thông tin bịa đặt, xuyên tạc để bảo vệ cán bộ.         

Đến nay, tỉnh thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, triển khai đúng lộ trình, kế hoạch. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình để tháo gỡ các vướng mắc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, góp phần tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành khẩn trương, đảm bảo kế hoạch.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH