An Giang quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng

23/04/2019 - 07:29

 - An Giang đạt điểm cao nhất cả nước với 77,96 điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng cho biết, đó là kết quả theo báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (PACA Index) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố.

A A

PACA Index 2017 được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 8-2018, xây dựng với 4 nội dung, thang điểm là 100: quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (20 điểm); kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa (30 điểm); kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng (25 điểm); kết quả xử lý các hành vi tham nhũng (25 điểm). Trong 4 nhóm nội dung có 21 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần. Phân tích cơ cấu điểm số theo nội dung đánh giá cho thấy, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (chiếm 20% cơ cấu điểm), An Giang đạt 17,80 điểm. Nội dung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, An Giang đạt 1,9/2 điểm. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được cơ cấu 30 điểm, An Giang đạt 27,06 điểm. Nội dung kết quả phát hiện tham nhũng (chiếm 25% số điểm), tỉnh đạt 18,20 điểm; kết quả xử lý tham nhũng được cơ cấu 25% số điểm, tỉnh đạt 14,90 điểm.

Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thanh tra

Kết quả trên cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở An Giang được các cấp ủy, ngành, địa phương quan tâm, thể hiện rõ qua hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện toàn diện và tích cực; công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện và ngày càng thực chất hơn.

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng cho biết, năm 2017 tiến hành 64 cuộc thanh tra, phát hiện 30/87 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 74.408m2 đất, kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng và 74.408m2 đất; kiến nghị kiểm điểm khiển trách 11 tổ chức, 32 cá nhân. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 15 đối tượng, gồm: 1 vụ của Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Ở huyện An Phú 4 vụ: 1 vụ về công tác sử dụng quỹ lương và kinh phí được cấp tại Trường THCS Vĩnh Hội Đông; các Trường Tiểu học: “A” Vĩnh Trường, “A” Vĩnh Hậu, “B” Long Bình, “B” Khánh An; 3 vụ về công tác quản lý và thu nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học “D” Phú Hữu, THCS Phú Hữu và Trường Tiểu học “B” Phú Hữu. TP. Long Xuyên chuyển 1 vụ theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước tại UBND phường Bình Khánh; huyện Châu Thành chuyển 1 vụ theo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công an xã Bình Hòa và Công an xã Vĩnh Hanh. Qua công tác thanh tra góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng trên các lĩnh vực, trong các ngành, các cấp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Theo ông Tráng, năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Qua thanh tra công tác tài chính tại 1 trường tiểu học, phát hiện thất thoát 383,91 triệu đồng, đã khắc phục xong. Cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý 21 vụ, 37 bị can, tổng số tiền 36.664,7 triệu đồng. Tòa án nhân dân thụ lý 6 vụ, 42 bị can. Quý I-2019, toàn ngành tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 6/36 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi 52,70 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 6.137m2, kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm 4 tổ chức và 4 cá nhân. Đồng thời, triển khai 5 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng tại 5 đơn vị, chưa phát hiện sai phạm.

Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) Phan Bá đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Thanh tra tỉnh tích cực phòng, chống tham nhũng và thực hiện khá đồng bộ đổi mới giải pháp phòng ngừa; xử lý tin báo, tố giác tội phạm cao, góp phần phát triển kinh tế. Ông Phan Bá yêu cầu tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức hậu quả tham nhũng, cùng với thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

UBND tỉnh cho biết, năm 2019, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU