An Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

05/04/2021 - 03:45

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, chủ động phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch (DL) bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Theo đó, ngành DL tỉnh An Giang tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp “An Giang - điểm đến an toàn, thân thiện”. Đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh DL, những sản phẩm DL mới, hấp dẫn, đặc trưng của tỉnh đến với khách DL. Ngoài ra, quan tâm xây dựng môi trường DL an toàn, văn minh, thân thiện cho khách DL.

Bên cạnh đó, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng. Ngành DL tỉnh An Giang tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, xây dựng sản phẩm DL mới… góp phần xây dựng hình ảnh DL An Giang thân thiện và an toàn…

L.H