An Giang trang bị kỹ năng cho cán bộ Đoàn tham gia ứng cử đại biểu HĐND

06/05/2021 - 06:00

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021. Đây là ngày hội lớn của toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương; thể hiện bản chất dân chủ của chế độ XHCN, tính nhân dân sâu sắc của nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân với nhà nước.

A A

Cán bộ Đoàn tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tham gia lớp tập huấn

Trong cuộc bầu cử lần này, tuổi trẻ An Giang có 329 đồng chí là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện và tương đương, Bí thư, Phó Bí thư Xã đoàn, phường, thị trấn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức lớp học nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực vận động bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời điểm từ nay đến ngày bầu cử, các ứng cử viên, đặc biệt là ứng cử viên trẻ lần đầu tham gia ứng cử cần nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về Quốc hội, HĐND; vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND; rèn luyện phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri để tuyên truyền, vận động bầu cử theo luật định.

Để hỗ trợ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã rèn luyện các kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri để tuyên truyền, vận động bầu cử theo luật định, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng Dương Trọng Phúc đã giới thiệu 2 chuyên đề, gồm: kỹ năng xây dựng chương trình hành động và xây dựng hình ảnh người ứng cử viên đại biểu HĐND; thực hành kỹ năng tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và hình ảnh người ứng cử viên trong vận động bầu cử. Theo đó, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được nghe thông tin những quy định về bầu cử đại biểu, trong đó, tập trung vào quá trình bầu cử, vai trò và trách nhiệm của các đại biểu trúng cử, sự tham gia của ĐVTN vào các cuộc bầu cử.

Các ứng cử viên còn được hướng dẫn các kỹ năng xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử, như: thu thập thông tin, phân tích tác nhân ảnh hưởng về các vấn đề ứng cử viên quan tâm; viết chương trình hành động; trình bày chương trình hành động trước cử tri; kỹ năng tiếp thu trả lời câu hỏi của cử tri; những vấn đề ứng cử viên cần chú ý khi vận động bầu cử. 

Có thể thấy, việc tham gia tập huấn, bồi dưỡng là cần thiết cho cán bộ Đoàn, nhất là những cán bộ Đoàn lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Bí thư Xã đoàn Bình Chánh (huyện Châu Phú) Nguyễn Duy Phương cho rằng: “Ngoài nội dung mang tính lý thuyết thì việc thực hành kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trong hội nghị tiếp xúc cử tri rất bổ ích cho ứng cử viên trẻ, lần đầu tham gia ứng cử”. Cùng suy nghĩ ấy, Bí thư Xã đoàn Nhơn Hưng Lê Thị Kim Sa (huyện Tịnh Biên) chia sẻ: “Tham gia bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn chuyên trách tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi đã hình thành và xây dựng cho mình chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri trong thời gian tới”.

Thời gian tập huấn diễn ra rất ngắn (1 ngày) nhưng các bạn ĐVTN đã cố gắng thu xếp để dự học nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của báo cáo viên. Đây là dịp thuận lợi để ĐVTN ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động bầu cử.

PHƯƠNG LAN