An Giang: Từ ngày 6 đến 11-12, tạm dừng dạy và học trực tuyến từ lớp 6 đến lớp 11

02/12/2021 - 10:23

 - Sáng 2-12, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Tuấn Khanh ký đã ký Công văn 3672/SGDĐT-GDTrH.GDTX về việc tạm dừng dạy và học trực tuyến từ khối lớp 6 đến khối lớp 11 đối với bậc THCS, THPT (giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên) từ ngày 6-12 đến 11-12-2021. Riêng đối với học sinh lớp 12 vẫn tổ chức dạy và học theo kế hoạch.

A A

Trong thời gian tạm dừng dạy và học trực tuyến, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện tốt công tác phòng,  chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của địa phương và khuyến cáo của ngành y tế. Đồng thời,  xây dựng kế hoạch dự kiến các phương án để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

HỮU HUYNH