Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng

05/08/2019 - 07:45

 - Trước tình hình sạt lở phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở bờ rạch Ông Chưởng đoạn Km17+210 đến Km17+350, Tỉnh lộ 946 (Chợ Mới).

A A

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở. Sở Giao thông-Vận tải tháo dỡ và di dời các vật kiến trúc, hạ tải trọng trong phạm vi thiết lập; lắp đặt biển báo cho khu vực bao gồm cả trên bờ và dưới nước. UBND huyện Chợ Mới theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng canh gác, giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Sở Giao thông- Vận tải khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách; huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách hạn chế quá trình đào, khoét lòng rạch và đường bộ trong đoạn rạch được cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa sạt lở.

Hiện khu vực này đã phát sinh hố xoáy đáy kênh dọc theo tuyến, gây sạt lở nền đường dài hơn 150m, trong đó ăn sâu vào mặt đường 2/3 tỉnh lộ, đoạn dài hơn 100m, khả năng làm gián đoạn giao thông tuyến Tỉnh lộ 946, đe dọa 7 căn nhà.

            HẠNH CHÂU