Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang sơ kết công tác dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm

23/06/2022 - 15:12

 - Chiều 23/6, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

A A

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam phát biểu tại hội nghị

Đánh giá một cách toàn diện công tác dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, phối hợp các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028); báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung vận động các nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người lao động, người nghèo, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội; cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; phát huy tốt dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tổ chức các đoàn giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân.

HẠNH CHÂU