Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ

10/01/2022 - 10:40

 - Sáng 10-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang phát biểu tại lễ trao quyết định

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Quốc Điền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Điền A (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Long Điền A (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Điền A tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Điền B (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 6-1-2022.

Điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Tấn Khoa, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Kiến (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Long Kiến (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều động, chỉ định đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Điền B tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Điền A (nhiệm kỳ 2020-2025).

UBND huyện Chợ Mới điều động và bổ nhiệm bà Ngô Hồng Duy Anh, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Mới kể từ ngày 1-1-2022.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tâm, Chuyên viên Sở Tài chính An Giang giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Chợ Mới, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-1-2022.

Tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Long Điền A giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới  thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-1-2022.

Tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Long Kiến giữ chức Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện,  thời hạn 5 năm, kể từ ngày 6-1-2022.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chợ Mới đối với bà Lê Thị Cẩm Nhung, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-1-2022.

HẠNH CHÂU