Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

16/06/2022 - 09:04

 - Ngày 16/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ.

A A

Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên quyết định điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bàng Lưu Văn Đạo đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Chánh Văn phòng Huyện ủy Phan Thanh Tài đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy thị trấn Nhà Bàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhà Bàng,  nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bàng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên Nguyễn Hoàng Vịnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy,  thời hạn bổ nhiệm 5 năm (2022-2027). Đồng thời, chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Vịnh.

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Huyện ủy Tịnh Biên Nguyễn Thị Thủy Ngân giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm (2022-2027).

THANH TIẾN