Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

20/09/2021 - 22:08

 - Tối 20-9, tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với huyện, thị xã, thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, nghe một số địa phương báo cáo về tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa bàn để đề ra các giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

A A

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện tham dự cuộc họp tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến công bố các quyết định

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đề ra các giải pháp phù hợp, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,  Chính phủ đã chỉ đạo cần kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở các tỉnh, thành phố.

Chấp hành chủ trương của Chính phủ, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  tỉnh theo chủ trương của Chính phủ. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ra quyết định về việc thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Tại cuộc họp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh gồm 37 thành viên, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh gồm 11 thành viên, trong đó có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ngay sau khi công bố các quyết định, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đồng chí Lê Hồng Quang yêu cầu, ngay sau cuộc họp (trong đêm 20-9), giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Chỉ huy trưởng để triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ từ ngày 21-9-2021.

Đối với các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, như: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh tại các nơi phong tỏa, người yếu thế, người bị ảnh hưởng do dịch bệnh, không để ai bị thiếu đói; Giám đốc Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội cần chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các gói hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, trong đó cần chú trọng tuyên truyền nêu gương các mô hình hay, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch và phê phán những việc làm tiêu cực. Đối với các cơ quan khối nội chính, pháp luật cần theo dõi kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Đoàn thể cần hỗ trợ UBMTTQVN tỉnh trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ người dân gặp khó khăn, chăm lo an sinh cho nhân dân.

Đối với Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố là thành viên  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phải lãnh đạo thực hiện kịp thời, sát sao công tác phòng, chống dịch tại địa phương mình, không để dịch bệnh lây lan nghiêm trọng. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh phải thực hiện ngay các nhiệm vụ phục hồi sản xuất- kinh doanh.

Cũng tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh đã nghe lãnh đạo các huyện: An Phú, Phú Tân, Chợ Mới báo cáo về tình hình diễn biến các ổ dịch trên địa bàn, cũng như việc triển khai các biện pháp kiểm soát dịch, triển khai tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Đồng thời, nghe lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo về công tác chuẩn bị đón người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh về địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, đã có sự trao đổi và thống nhất với lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố, cũng như Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các địa phương về hướng phòng, chống dịch trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, muốn xác định, khống chế được dịch bệnh COVID-19 cần phát hiện, cảnh báo sớm, sau đó tiến hành xét nghiệm và phân loại đâu là F0, đâu là F1 có nguy cơ và F1 không có nguy cơ.

Đồng thời, lưu ý các địa phương, hiện nay tại mỗi xã, thị trấn đều đã có trạm y tế lưu động, do đó, lãnh đạo mỗi nơi cần phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phụ trách tổ y tế cộng đồng, mỗi ngày phải đến từng hộ dân để giám sát, kịp thời phát hiện người dân có triệu chứng ho, sốt, cũng như phát hiện người từ các địa phương khác về hoặc từ các địa phương có dịch về để báo cáo, xét nghiệm, kịp thời phân loại điều trị, cách ly.

Trong công tác điều tra dịch tễ, sau khi nắm danh sách cần phân loại trường hợp người cao tuổi, có bệnh nền để chăm sóc đặc biệt nếu trở thành F0. Cán bộ y tế từ cấp tỉnh đến xã, phường phải cập nhật kiến thức về dịch bệnh hết sức cụ thể và phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch của cán bộ y tế các cấp. Việc xét nghiệm cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các đối tượng có nguy cơ, có triệu chứng, người tiếp xúc gần với người bị nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình giao mỗi địa phương, sở, ngành, doanh nghiệp phải xây dựng bộ tiêu chí thích nghi và sống chung với dịch bệnh COVID-19.  Trong công tác, đời sống, sinh hoạt, công việc hiện nay phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, nếu vi phạm bộ tiêu chí cần có biện pháp chế tài.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Quang nhấn mạnh, sau thời gian triển khai những giải pháp phù hợp, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, từ ngày 7-9, tỉnh đã áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm “hạ nhiệt” để giảm áp lực cho người dân. Đó là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh An Giang và sự đồng lòng của nhân dân.

Tuy nhiên, từ việc giảm các biện pháp giãn cách xã hội, một số nơi có biểu hiện chủ quan, dẫn đến có những ca lây nhiễm dịch bệnh và chưa kịp thời phát hiện. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố phải trở về trạng thái chủ động trong công tác phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Đối với các địa phương có tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch, vùng nào áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, vùng nào áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần của mỗi chỉ thị.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang lưu ý, đối với vùng nguy cơ cao phải kiểm soát chặt, khoanh vùng, còn các “vùng xanh” phải bảo vệ, giữ vững. Các huyện, thị xã, thành phố, cần báo cáo về công tác phòng, chống dịch và tình hình dịch bệnh tại địa phương vào buổi chiều mỗi ngày, nếu là địa phương có “điểm nóng” phải báo cáo 2 lần trong ngày.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, nếu các địa phương tập trung, quyết tâm vào công tác phòng, chống dịch sẽ có thể đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả và dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát. Do đó, các đồng chí lãnh đạo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các địa phương phải xông pha, sát sao vào công tác phòng, chống dịch, khảo sát vùng dịch, khu điều trị để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, điều kiện điều trị cho bệnh nhân.

Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tại cơ sở cần phát huy vai trò, phải nắm rõ tình hình tại cơ sở, phải huy động lực lượng chung tay vào nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong công tác truy vết phải đánh giá nguy cơ lây nhiễm để phân loại đối tượng tránh lây nhiễm chéo. Công tác an sinh cho người dân phải được đảm bảo; phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, tự bảo vệ mình….

 Tỉnh ủy mong muốn các địa phương và nhân dân đồng lòng, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh, khôi phục hoạt động sản xuất- kinh doanh, đưa người dân bước vào trạng thái bình thường mới.

MỸ LINH – DUY ANH