Bảo hiểm xã hội An Giang phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

01/03/2018 - 01:00

 - Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã vận động được hơn 130.000 người (6% dân số) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đây là một “kỳ tích” của ngành. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên.

A A

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương

P.V: Thưa ông, năm 2017, BHXH tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, ông đánh giá đôi nét về những thành tựu nổi bật trong năm qua?

Ông Vũ Hoàng Cương (V.H.C): Năm 2017, BHXH An Giang đã thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ người lao động (LĐ), doanh nghiệp và Nhân dân; quản lý an toàn quỹ BHXH, BHTN, BHYT; xây dựng ngành phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại…Toàn tỉnh có hơn 100.000 người tham gia BHXH (chiếm 27% LĐ phi nông nghiệp); 1.655.000 người tham gia BHYT (đạt độ bao phủ 76,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao). Tổ chức thu, chi qua quỹ BHXH, BHTN, BHYT hơn 5.000 tỷ đồng; phục vụ hơn 100.000 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN; chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt người khám, chữa bệnh (KCB) BHYT… Chính sách BHXH, BHTN, BHYT đã thực sự là trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

3 điểm nổi bật là đạt được mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHYT, nâng cao toàn diện chất lượng phục vụ đối tượng và xây dựng, phát triển ngành theo hướng “Chuyên nghiệp, hiện đại”. Những năm qua, số người có nhu cầu cao về KCB cơ bản đã tham gia BHYT, còn lại là những người khỏe mạnh, ít có nhu cầu về KCB. Để vận động được hơn 130.000 người (tương đương 6% dân số của tỉnh) tham gia BHYT, thật sự là một “kỳ tích” của ngành. Với mục tiêu: “Hướng tới sự hài lòng của người LĐ, doanh nghiệp và Nhân dân”, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua LĐ, nâng cao chất lượng phục vụ, thành lập các tổ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ triển khai thực hiện các chính sách mới về BHYT, thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên bám sát cơ sở. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giúp cấp ủy, chính quyền tham gia công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia được người LĐ, Nhân dân hài lòng.

Tỉnh đang quản lý quỹ thu, chi hơn 5.000 tỷ đồng, được luân chuyển từ đơn vị, cá nhân đến quỹ Trung ương trung bình 4 vòng, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng; giải quyết hơn 100.000 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN với hàng triệu dữ liệu trên hồ sơ; thanh toán cho hơn 4,6 triệu lượt người KCB BHYT, với hơn 100 triệu dữ liệu có liên quan tại các cơ sở KCB trong và ngoài tỉnh… Để có thể đảm đương công việc, đội ngũ cán bộ, viên chức được đào tạo, đào tạo lại, được đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ, thông tin... Toàn bộ hoạt động nghiệp vụ đều được tác nghiệp trên nền ứng dụng công nghệ thông tin, giúp ngành giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ trên 300 giờ xuống còn 49 giờ/năm, giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục…

P.V: Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức là điều không dễ, vì sao BHXH vượt qua?

Ông V.H.C: Để vượt qua khó khăn, thách thức, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp. Ngay từ đầu năm, tập thể ban lãnh đạo ngành đã thống nhất trong nhận diện tình hình, tận dụng, khai thác triệt để các nhân tố thuận lợi, tích cực, phân tích sâu sắc các hạn chế, tồn tại, khó khăn, tìm ra nguyên nhân chủ đạo làm cản trở sự phát triển. Từ đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung đầu tư nguồn nhân lực, vật lực có trọng tâm, trọng điểm. BHXH tỉnh làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp tốt thực hiện vận động, tuyên truyền phát triển, phục vụ đối tượng. Chú trọng thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức người LĐ, chủ doanh nghiệp, Nhân dân về nghĩa vụ, quyền lợi, bản chất nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Nhân rộng các mô hình tiếp xúc, đối thoại trực tiếp công dân, xử lý tại địa bàn khu dân cư cấp thẻ, đổi thẻ BHYT… mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành là một tuyên truyền viên có chất lượng; kiện toàn hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT.

P.V: Năm 2018, BHXH tập trung những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra?

Ông V.H.C: Dự báo ngành BHXH tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, phát triển đối tượng, quản lý quỹ, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, năm 2018, ngành tập trung thực hiện hoàn thành hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH, tăng độ bao phủ số người tham gia BHYT đạt 81,5% (tăng 5% so năm 2017, tương đương 110.000 người); quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng ngành hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và Nhân dân”.

 Tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình; phấn đấu độ bao phủ BHYT đạt 81,5% dân số. Đẩy mạnh giám định trên hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở KCB có chi phí gia tăng bất thường, hạn chế tình trạng trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHYT. Phối hợp triển khai thực hiện chính sách, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông.

P.V: Xin cám ơn ông!

HẠNH CHÂU (thực hiện)