Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K16B02-AG

12/06/2024 - 15:22

 - Ngày 12/6, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Chính trị Khu vực IV (tại TP. Cần Thơ) tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K16B02-AG, khóa 2022-2024 (hệ không tập trung).

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Lê Bảo Toàn trao bằng tốt nghiệp cho học viên

TS. Hồ Ngọc Trường, Hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao bằng tốt nghiệp cho học viên

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV; TS. Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tặng Giấy khen 3 học viên có thành tích học tập giỏi và 3 học viên có thành tích trong rèn luyện, tham gia phong trào

Học viên lớp chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực IV, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K16B02-AG có 60 học viên, là trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh dự học. Qua gần 2 năm học tập, các học viên đã nghiên cứu 19 môn học, thuộc 3 nhóm kiến thức, như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, kiến thức về khoa học chính trị, lãnh đạo quản lý, khoa học xã hội nhân văn... Đồng thời, tham gia các chuyên đề ngoại khóa, nghiên cứu thực tế, ôn tập và thi tốt nghiệp… 

Kết thúc khóa học, có 59 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 4 học viên xếp loại giỏi, 53 học viên xếp loại khá, 2 học viên xếp loại trung bình. Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV đã tặng Giấy khen cho 3 học viên có thành tích học tập giỏi, 3 học viên có thành tích trong rèn luyện, tham gia phong trào.

MINH HIỂN – PHƯƠNG ĐÔNG