Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính A86, năm học 2020- 2021

15/04/2021 - 15:20

 - Sáng 15-4, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính A86, năm học 2020- 2021.

A A

Trao bằng trung cấp lý luận chính trị- hành chính cho các học viên

Khen thưởng 4 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi và rèn luyện tốt khóa học

Lớp có 48 học viên là đảng viên trẻ thuộc các đơn vị: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh...

Qua thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng về: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân…

Kết thúc khóa học, 47 học viên được nhận bằng trung cấp lý luận chính trị- hành chính; 4 học viên được nhà trường khen thưởng vì đạt danh hiệu học viên giỏi và rèn luyện tốt khóa học, 10 học viên đạt loại giỏi, 29 học viên loại khá.

Tin, ảnh: THANH HÙNG