Bệnh viện Sản -Nhi An Giang ký kết thực hiện Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển”

23/03/2021 - 19:06

 - Chiều 23-3, Bệnh viện Sản -Nhi An Giang tổ chức lễ ký kết thực hiện Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Phó Giám đốc Sở Y tế Từ Hoàng Tước; BS CKII Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang đã đến dự.

A A

Với mục tiêu "Nhanh hơn, tiết kiệm hơn, chính xác hơn, chất lượng hơn, hài lòng hơn”, phấn đấu từ ngày 10-3 đến 30-4-2021 Bệnh viện Sản-Nhi An Giang có ít nhất 22 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng. Tăng cường tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, ra sức thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu hoàn hoàn tốt nhất các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,  “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Cùng với đó, mỗi tổ công đoàn, mỗi khoa, phòng đăng ký thực hiện ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp về công tác quản lý, ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị, lợi ích, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ của đơn vị.

Nội dung “Sáng kiến, vượt khó, phát triển” tập trung các nội dung: công tác quản lý điều hành; cải cách hành chính; xây dựng Đảng; sáng kiến trong lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, tiết kiệm chi phí...

BS CKII Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang ký kết biên bản ghi nhớ với Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản-Nhi An Giang Huỳnh Hoàng Huy

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU