Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự

02/12/2021 - 18:12

 - Ngày 2-12, tại Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự chuyên ngành súng máy phòng không 12,7mm và súng SPG-9 cho hạ sĩ quan, binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2022.

A A

Trong thời gian 1 tháng, hạ sĩ quan, binh sĩ được học tập các nội dung: Giới thiệu chung về tác dụng, cấu tạo, chuyển động của súng máy phòng không 12,7mm và súng  SPG-9; cách tháo lắp, bảo quản, kiểm tra hỏng hóc thông thường và cách khắc phục; thực hành khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, tín hiệu chỉ huy và thao tác bắn các loại mục tiêu của súng máy phòng không 12,7mm và súng SPG-9...

Những chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này sau khi xuất ngũ sẽ được các đơn vị, địa phương tổ chức sắp xếp, biên chế vào đơn vị dự bị động viên binh chủng và sẵn sàng tham gia huấn luyện, diễn tập khi có lệnh.

Qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ của lực lượng dự bị động viên, nhất là chú trọng đến chất lượng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị; từng bước đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu được giao.

G.K - QUANG PHỤC