Bộ Ngoại giao: Công dân Việt Nam ở Trung Đông vẫn an toàn

14/04/2024 - 20:05

Bộ Ngoại giao cho biết công dân Việt Nam ở khu vực Trung Đông vẫn an toàn và khuyến cáo người dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran ngày 14/4, căng thẳng giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin.

Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn trên vẫn an toàn.

Bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

Bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran đã khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. 

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột.

Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: Số điện thoại +972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889

- Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: Số điện thoại +98 21 22411670 và +98 9306 459 865

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Số điện thoại +84 981 84 84 84.

Theo HOA VŨ (VTC news)