Các địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

11/10/2019 - 07:39

 - UBND huyện Phú Tân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP_AG) cấp huyện và bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa.

A A

Hội nghị tập trung triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP_AG; xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; phương án nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị; chương trình OCOP_AG - nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới…

*Huyện Thoại Sơn vừa triển khai Chương trình OCOP_AG. Theo đó, tranh lá thốt nốt của nghệ nhân Võ Văn Tạng tham gia đề án được hỗ trợ phát triển thành điểm tiếp xúc thương hiệu, xây dựng và hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề, thực hiện chính sách khuyến công, hỗ trợ thiết bị đồ họa đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tập huấn kỹ năng giao tiếp du khách.

MỸ HẠNH-PHƯƠNG LAN