Các giải pháp tiết kiệm điện

30/05/2023 - 09:57

Hóa đơn tiền điện mỗi tháng lại tăng, trong khi cuộc sống thì phải chi phí nhiều thứ, vậy làm cách nào để tiết kiệm điện một cách an toàn, tiện ích