Các mốc thời gian xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT

12/05/2024 - 20:41

Bộ GD&ĐT công bố các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ