Cấp hơn 4.300 tấn gạo cho ba tỉnh bị mưa lũ

18/11/2020 - 15:24

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1823/QĐ-TTg ngày 17-11 về việc xuất cấp bổ sung 4.300,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ ba tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

A A

Nguồn gạo dự trữ quốc gia (Ảnh: GDSR).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung không thu tiền 4.300,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương trên để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh được xuất cấp 3.000 tấn; tỉnh Nghệ An được cấp 303,465 tấn; tỉnh Bình Định 1.000 tấn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh báo chí cụ thể số hộ, số khẩu cần hỗ trợ và kết quả việc thực hiện cứu trợ gửi các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kịp thời, đúng số lượng gạo cứu trợ theo quy định.

Trước đó, ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ bốn tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Theo HÀ DUNG (Nhân Dân)