Chăm lo hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Tri Tôn

19/01/2022 - 06:17

 - Phát huy tinh thần đoàn kết,“Tương thân tương ái”, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cùng các địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong vận động nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

A A

UBMTTQVN huyện Tri Tôn nỗ lực chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hỗ trợ thiết thực

Năm 2021, UBMTTQVN huyện Tri Tôn tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xác định công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, UBMTTQVN các cấp đẩy mạnh công tác vận động cá nhân, tổ chức thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như: Vận động nguồn lực xóa nhà tạm; vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; bê-tông hóa giao thông nông thôn...

MTTQ xã, thị trấn xây dựng mới và sửa chữa 9 cây cầu, tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng; cất mới, sửa chữa 144 căn nhà với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng (trong đó cất mới 131 căn, sửa chữa 13 căn)... Công tác chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Năm 2021, đã vận động và hỗ trợ 21.028 phần quà trị giá trên 7,2 tỷ đồng; tặng 2.100 quyển tập cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn...

Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN huyện Tri Tôn tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ, số tiền trên 2,2 tỷ đồng; vận động tiền, quà, gạo trị giá trên 12,5 tỷ đồng. Qua đó, kịp thời hỗ trợ cho khu cách ly, chốt kiểm soát, trung tâm y tế và hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch. Tính từ ngày 1-10 đến nay, vận động tiền, quà, gạo trị giá gần 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ công dân An Giang trở về địa phương, gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đổi mới hình thức hoạt động

Bên cạnh việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, MTTQ các cấp trong huyện lồng ghép, phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật, từ đó nâng cao nhận thức người dân về phòng ngừa và tố giác tội phạm, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đề cao cảnh giác đối với tội phạm, góp phần quan trọng xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh.

Để có được kết quả trên, theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trịnh Văn Thẳng, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh thông tin 2 chiều đến với các tầng lớp nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, nhân dân đồng thuận thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động Quỹ Vì người nghèo, chăm lo tốt cho người nghèo trên địa bàn huyện. Tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các chương trình phối hợp với ngành liên quan...

Với những việc làm thiết thực chăm lo cho cuộc sống của người nghèo, hoạt động của MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tác động đến nhận thức của nhân dân. Từ đó, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

ĐỨC TOÀN