Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững

28/05/2020 - 12:43

 - Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ xã Vĩnh An (Châu Thành, An Giang) thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh An tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; huy động mọi nguồn lực để đến năm 2022 xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM)…

A A

Lãnh đạo huyện Châu Thành khảo sát mô hình trồng cây ăn trái ở xã Vĩnh An

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Mai Thành Ngoan cho biết, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban của huyện và sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND xã Vĩnh An đã thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển vượt bậc.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hiệu quả công tác quản lý nhà nước không ngừng nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng được chú trọng, góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày một cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thúc đẩy KTXH phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh An đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể. Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ngày nay diện mạo nông thôn xã Vĩnh An có sự chuyển biến tích cực.

Cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp đảm bảo cho việc đi lại, mua bán hàng hóa của nhân dân thuận lợi, góp phần phát triển KTXH địa phương. Mạng lưới điện và nước sạch được quan tâm đầu tư nâng cấp phủ khắp các địa bàn… Đến nay, xã Vĩnh An đã đạt 13/19 tiêu chí, với 37/49 chỉ tiêu đạt và vượt.

Với thế mạnh nông nghiệp, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Diện tích sản xuất lúa hàng năm trên 6.984ha. Trong đó, diện tích sản xuất lúa vụ 3 trên 1.530ha, nâng số vòng quay sử dụng đất lên 2,6 lần, sản lượng đạt trên 44.866 tấn/năm.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, xã tích cực vận động nông dân chuyển đổi trên 448ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao (cây ăn trái 135,13ha, rau màu 312,95ha).

Kinh tế phát triển đã tạo tiền đề để địa phương thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi phục vụ người dân. 5 năm qua, xã đã vận động quỹ Vì người nghèo - an sinh xã hội trên 10 tỷ đồng.

Qua đó, cất 73 căn nhà, sửa 12 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng 14 cây cầu, sửa 2 cây cầu nông thôn; cứu trợ đột xuất 6.735 lượt hộ nghèo, cận nghèo… Ngoài ra, xã kết hợp mở 12 lớp nghề đào tạo cho 720 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 3.097 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3,8%.

Đảng bộ xã Vĩnh An luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã Vĩnh An luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Mọi vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được đưa ra bàn bạc đi đến thống nhất; phong cách, lề lối làm việc dân chủ, trách nhiệm, sâu sát địa bàn. Trong lãnh đạo, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tốt vai trò từng đồng chí cấp ủy viên. Đặc biệt, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng luôn được Đảng bộ xã chú trọng thực hiện nghiêm, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn xã đã trở thành công việc thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận được tổ chức ngày càng chặt chẽ, hoạt động nhịp nhàng và đồng bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ cơ quan được thực hiện nghiêm túc và hầu hết trên các lĩnh vực, qua đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy được quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Mai Thành Ngoan nhấn mạnh, xác định phát triển KTXH trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu để phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh An tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Đồng thời, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KTXH gắn với phát triển nhanh kinh tế nông thôn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát huy phong trào xã hội hóa trên các lĩnh vực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để thực hiện thắng lới các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu đến năm 2022, xã Vĩnh An được công nhận đạt chuẩn xã NTM…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU