Châu Đốc: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

09/07/2020 - 08:03

 - Ngày 8-7, UBND TP. Châu Đốc tổ (An Giang) chức họp thành viên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

A A

6 tháng đầu năm, TP. Châu Đốc đã diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, như: tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến sự tăng trưởng kinh tế, công tác quản lý điều hành ngân sách địa phương.

Song, với sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, KTXH thành phố những tháng đầu năm dần ổn định, thu chi ngân sách được đảm bảo. Công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội... thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, những tháng cuối năm 2020, cả hệ thống chính trị TP. Châu Đốc phấn đấu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố và Chương trình công tác năm 2020 của địa phương nhằm phát triển KTXH thành phố phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

THU THẢO