Châu Đốc: Tuyên truyền 50 năm Di chúc của Bác và phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

20/09/2019 - 06:43

 - Liên đoàn Lao động và Phòng Tư pháp TP. Châu Đốc đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật mới cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố.

A A

Hội nghị đã tuyên truyền những nội dung cốt lõi và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đồng thời, phổ biến những nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018. Luật PCTN được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Luật có 10 chương, 96 điều. So với Luật PCTN năm 2015 thì Luật PCTN năm 2018 có những điểm mới, như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa, đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN; về công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước...

THU THẢO