Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/08/2022 - 17:42

 - Ngày 17/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 cụm số 1, gồm: Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và TP. Châu Đốc.

A A

Quang cảnh hội nghị

2 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang

Các tập thể được nhận Giấy khen của UBND huyện Châu Phú

Các cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện Châu Phú

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của Huyện ủy Châu Phú.

Cụ thể, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức học tập chuyên đề toàn khoá của Trung ương về “Ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức 47 lớp triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm đến toàn thể đảng viên thuộc cấp mình quản lý….

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng đề nghị, thời gian tới huyện Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp học tập Bác theo Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, cần có phương pháp đổi mới nội dung, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Dịp này, có 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, 16 tập thể và 36 cá nhân được UBND huyện Châu Phú trao Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

NGUYỄN KIM

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu