Châu Thành chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

11/11/2019 - 07:40

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện.

A A

Hội nghị đã triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ…

TRUNG HIẾU