Châu Thành: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

17/07/2019 - 07:28

 - Ngày 16-7, kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng về các nội dung trình tại kỳ họp. Trong đó tập trung vào những vấn đề: đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổ đại biểu…

TRUNG HIẾU