Châu Thành: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên

28/04/2021 - 16:22

 - Ngày 28-4, Huyện đoàn Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) (giai đoạn 2016 – 2021).

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016 – 2021)

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm; các cấp bộ Đoàn đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong ĐVTN thông qua các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

 Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập… góp phần khẳng định vai trò của ĐVTN trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Tiêu biểu, như: câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế tặng Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng thanh niên các ấp; “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”, cải cách hành chính; thi đua lao động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng; trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016 – 2021).

TRUNG HIẾU