Châu Thành: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

12/02/2019 - 07:53

 - Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tặng giấy khen các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 – 2018).

A A

Châu Thành: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018

Năm 2019, các tổ chức cơ sở Đảng huyện Châu Thành tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU