Châu Thành nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

04/10/2019 - 07:41

 - 9 tháng của năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tiềm ẩn khó khăn, thách thức đòi hỏi huyện Châu Thành phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

A A

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết, 9 tháng của năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình KTXH gặp nhiều thách thức, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, giám sát của HĐND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) và nhân dân trên địa bàn, tình hình KTXH đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; tổng diện tích xuống giống toàn huyện 9 tháng của năm 2019 trên 81.842ha, trong đó diện tích sản xuất lúa trên 79.658ha, màu trên 2.183ha. Năng suất bình quân vụ đông xuân và hè thu đạt 6,7 tấn/ha, với tổng sản lượng đạt trên 375.657 tấn.

Huyện tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 3/9 tiêu chí “Huyện NTM” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đều đạt bình quân 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu…

Hoạt động thương mại - dịch vụ có những chuyển biến khá. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả. Đặc biệt, huyện Châu Thành quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, DN đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện phát triển mới 247 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; giải quyết việc làm cho 4.408 lao động; mở 42 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.345 lao động (đạt 84,06% so với kế hoạch). Ngoài ra, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững…

Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Huyện tạo điều kiện tốt nhất mời gọi các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết sản xuất… Bên cạnh đó, từng bước xây dựng được nhiều vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, với từng vùng, từng địa phương và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn huyện có gần 934ha đất trồng lúa kém hiệu quả đuợc chuyển sang trồng màu và gần 310ha đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn trái.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường đề nghị, các cấp, ngành khẩn trương rà soát, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH cả năm 2019. Trong đó tập trung theo dõi, chỉ đạo đảm bảo an toàn, thắng lợi sản xuất vụ thu đông; chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ngoài ra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm.

Huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển sản xuất - kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đặc biệt, huyện tiếp tục huy động sức dân xây dựng NTM, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh cho biết, xác định năm 2019 là năm bản lề, tạo tiền đề để huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, vì thế, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tập trung rà soát, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng thực hiện tốt các công việc nhằm chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU