Châu Thành phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp

07/02/2019 - 07:00

 - Năm 2018, kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đạt được kết quả tích cực, đời sống người dân, nhất là người dân vùng nông thôn cải thiện rõ rệt... Đó là kết quả lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân.

A A

Khơi dậy sức dân chăm lo nhân dân

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi...

Đến nay, huyện Châu Thành đạt 7/19 tiêu chí, 26/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó các xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 6-14 tiêu chí, 25-40 chỉ tiêu. “Giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, giao thông đi lại dễ dàng, hệ thống đèn đường thắp sáng khắp vùng quê, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện… là những kết quả đáng ghi nhận” - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường chia sẻ.

Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những biện pháp giảm nghèo bền vững và hiệu quả, hàng năm, huyện khảo sát nhu cầu học nghề ở các địa phương và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để mở những lớp dạy nghề phù hợp. Đặc biệt, quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, nhất là trong Khu công nghiệp Bình Hòa. Năm qua, huyện đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm gần 10.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Công tác huy động sức dân chung tay chăm lo người nghèo, an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Năm 2018, huyện đã vận động tiền và hiện vật gần 30 tỷ đồng để tặng quà, trợ cấp học hành, hỗ trợ khó khăn; cất mới, sửa chữa nhà cho người nghèo; xây dựng, nâng cấp cầu đường nông thôn… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,48%, giảm hơn so năm trước.

Châu Thành phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp

Khánh thành cầu nông thôn

Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Ông Phan Văn Cường cho biết: huyện Châu Thành xác định sản xuất nông nghiệp là khâu đột phá, thương mại - dịch vụ là nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt. Sản xuất nông nghiệp năm 2018 tuy còn khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) năm 2018 trên 5.943 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác ước đạt 170,7 triệu đồng, hệ số sử dụng đất là 2,8 lần. Đến nay, toàn huyện có trên 1.103ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa màu trên 766ha và hơn 337ha cây ăn trái.

Châu Thành tập trung củng cố, nâng cao năng lực các hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp. Qua đó, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp nông dân yên tâm canh tác. Xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, địa phương và biến đổi khí hậu. Huyện sẽ ưu tiên phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Về lâu dài, sẽ hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái theo hướng GAP kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Châu Thành phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp

Lãnh đạo huyện Châu Thành khảo sát mô hình trồng cam ở xã Vĩnh An

Ông Phan Văn Cường nhìn nhận: “Huyện đang có những bước đi hiệu quả trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, địa phương gặp không ít khó khăn về hỗ trợ nông dân, nông thôn và nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển theo hướng an toàn và nâng cao chất lượng, nhất là đầu ra nông sản. Nếu không có những giải pháp căn cơ, hiệu quả, huyện sẽ rất khó phát triển đột phá”.

Cùng với việc tập trung tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, huyện sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Đi đôi với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là kiện toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội… góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

TRUNG HIẾU