Châu Thành: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội

27/09/2019 - 06:46

 - Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần 33, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

A A

Quang cảnh hội nghị

Từ nay đến cuối năm, các cấp ủy Đảng huyện Châu Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các khâu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2019. Trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Huyện tiếp tục huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm…

TRUNG HIẾU