Châu Thành tập trung nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” năm 2021

15/10/2021 - 10:57

 - Ngày 14-10, Ban Thường vụ Huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) họp chuyên đề về kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã đến dự.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  An Giang Đỗ Tấn Kiết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

9 tháng của năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị toàn huyện triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác vận động quần chúng, kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm.

Hoạt động mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả, nhất là huy động các nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết ghi nhận và đáng giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2021. Qua đó, yêu cầu huyện Châu Thành tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 không chủ quan, lơ là.

Chủ động xây dựng các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vận động quần chúng, xây dựng Đảng thích ứng, phù hợp với điều kiện dịch bệnh và trạng thái bình thường mới. Trong đó, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; huy động nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, rà soát, nỗ lực thực hiện hoàn thành tiêu chí các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra…

L.H