Châu Thành: Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

09/07/2019 - 07:48

 - Ngày 8-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 32 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

A A

6 tháng còn lại của năm 2019, huyện Châu Thành tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt, chu đáo các đầu công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025). Huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đầu tư nâng cấp, sửa chữa, sắp xếp một số chợ trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo…

TRUNG HIẾU