Châu Thành: Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp

12/12/2019 - 19:21

 - Ngày 12-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 34 (khóa XI) mở rộng, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng thời, thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, thông qua tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh yêu cầu, năm 2020, các cấp ủy Đảng huyện Châu Thành tăng cương công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tập trung thực hiện chu đáo các khâu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp. Ngoài ra, khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư; quan tâm tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU