Châu Thành với nhiều kỳ vọng trong năm 2020

10/02/2020 - 07:41

 - Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội (KTXH), tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân vào sự đột phá của địa phương trên chặng đường phát triển, với nhiều kỳ vọng…

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng xác định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đón chào năm mới Canh Tý 2020 với nhiều thời cơ, thuận lợi, song thách thức, khó khăn cũng rất lớn. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; các cấp, ngành rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để có giải pháp quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với ý nghĩa đó, trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH.

Huyện Châu Thành tập trung xây dựng hoàn thiện 5 đề án trọng điểm, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, bền vững, gồm: đề án “Huyện nông thôn mới” vào năm 2025; đề án “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”; đề án “Phát triển giáo dục hướng nghiệp và giải quyết việc làm, giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030”; đề án “Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030”; đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển KTXH huyện Châu Thành, giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030”.

Diện mạo đô thị Châu Thành ngày càng khang trang

Huyện tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Địa phương sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, tập trung thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và tạo đà cho các nhiệm kỳ tiếp theo, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, Trung ương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự cần được tiến hành song song và thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên.

Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, Đảng bộ huyện Châu Thành đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện tại, Huyện ủy Châu Thành đang tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được rà soát, sàng lọc chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công việc làm căn cứ. Đồng thời, chú trọng thực hiện cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp đảm bảo 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ phù hợp theo quy định. Các cấp ủy cơ sở chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy Đảng và UBND các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể quyết tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp...

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU