Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 An Giang xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố; hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL

19/05/2020 - 16:12

 - Sáng 19-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì đầu cầu An Giang.

A A

Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh An Giang xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đạt 83,32% (tăng 2,55% so năm 2018), giảm 3 bậc so năm 2018, nhưng tăng 25 bậc so năm 2016 (năm 2016 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố). Với kết quả này, An Giang thuộc nhóm B và xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (tăng 1 bậc so năm 2018). Đối với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 tỉnh An Giang đạt 89,81% đối tượng khảo sát đánh giá hài lòng, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 2 bậc so năm 2018), đạt hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (tăng 1 bậc so năm 2018).

HẠNH CHÂU