Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5-2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống Covid-19

06/04/2020 - 16:15

 - Ngày 3-4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống Covid-19.

A A

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5-2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống Covid-19

Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả lương hưu, trợ cấp  BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, với mục tiêu đảm bảo kịp thời, đầy đủ và an toàn cho người hưởng.

Ngày 6-4, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 năm 2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo hiểm xã hội hướng dẫn:

1. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng thẻ ATM: Bảo hiểm xã hội chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 4 và tháng 5 -2020 vào tài khoản ATM cho người hưởng theo quy định.   

2. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt: lùi thời gian chi trả vào ngày 16-4 đến 20-5-2020, bưu điện không chi trả vào các ngày định kỳ như trước đây.

* Cách thứ nhất: bưu điện tổ chức chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 4 và tháng 5 năm 2020 tận nhà cho người hưởng vào ngày 16-4 đến 20-5-2020; các trường hợp đặc biệt kéo dài đến hết ngày 31-5-2020. Theo đó, bưu điện không chi trả vào các ngày định kỳ như trước đây.

* Cách thứ hai: Chi trả tại bưu cục của bưu điện

Có hai hình thức:

- Nếu người hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể sắp xếp lịch nhận tiền tại nhà. Trường hợp này, người hưởng phải liên hệ với Bưu điện để được hướng dẫn lịch nhận tiền phù hợp tại Bưu cục theo các số điện thoại:

+ Đ/c Lâm: 0919.152.261.

+ Đ/c Thảo: 0366.626.060.

+ Đc Hiển: 0919.963.377.

- Nếu nhân viên chi trả liên lạc vẫn không sắp xếp được lịch nhận tiền tại nhà cho người hưởng, thì sẽ hẹn người hưởng đến bưu cục để lĩnh.

* Lưu ý:

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19, khi đến bưu cục nhận tiền, khuyến nghị người hưởng, người lĩnh thay phải mang khẩu trang; thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào lĩnh tiền và thực hiện các hướng dẫn khác của nhân viên bưu cục.

3. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bưu điện phối hợp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

HẠNH CHÂU