Chiều 17-7: Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024)

17/07/2019 - 07:28

 - Chiều 17-7, tại Hội trường tỉnh, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-7), với sự tham dự của 426 đại biểu, trong đó có 279 đại biểu chính thức.

A A

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQVN trong tình hình mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm hoạt động của UBMTTQVN tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019); rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ2019-2024 thiết thực, hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX. Bên cạnh đó, hiệp thương cử Ủy viên và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024); hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024)…

L.H